Neurologopedia

Konsultacja neurologopedyczna
40 min
240 zł
Terapia neurologopedyczna
30 min
110 zł
Terapia neurologopedyczna
45 min
130 zł
Terapia neurologopedyczna
60 min
160 zł
Masaż neurologopedyczny
15 min
60 zł
Masaż neurologopedyczny
30 min
110 zł
Masaż po/przed frenotomii
30 min
130 zł
Opinia pisemna (neurologopedia)
100 zł

Trening Słuchowy

Badanie przetwarzania słuchowego
90 min
330 zł
Trening słuchowy Johansena - badanie pełne
90 min
330 zł
Trening słuchowy Johansena - rediagnoza z audiogramem
60 min
230 zł
Trening słuchowy Johansena - rediagnoza bez audiogramu
90 min
150 zł
Trening słuchowy Johansena - opinia pisemna
100 zł
Neuroflow - diagnoza
90 min
330 zł
Neuroflow - rediagnoza
45 min
260 zł
Neuroflow - etap I treningu
470 zł
Neuroflow - etap II treningu
460 zł
Neuroflow - etap III treningu
450 zł
Neuroflow - etap IV treningu
440 zł

Integracja Sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej
50 min
600 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej - 2 lub 3 wizyta
50 min
0 zł
Konsultacja Integracji Sensorycznej
50 min
250 zł
Terapia Integracji Sensorycznej
50 min
150 zł
Opinia pisemna (integracja sensoryczna)
100 zł
ADOS-2 (1-sze spotkanie)
50 min
1200 zł
ADOS-2 (2-gie lub 3-cie spotkanie)
50 min
0 zł

Ortoptyka

Diagnoza ortoptyczna
50 min
200 zł
Terapia ortoptyczna
30 min
100 zł
Terapia ortoptyczna - 2 osoby
30 min
70 zł
Kontrola ortoptyczna
30 min
150 zł

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna
50 min
220 zł
Fizjoterapia
50 min
150 zł
Masaż leczniczy
50 min
150 zł
Terapia wad postawy wg FITS - dzieci (50min.)
50 min
150 zł
Fizjoterapia z elementami Integracji Sensorycznej
50 min
150 zł
Kinezjotaping
30 min
60 zł

Psychologia

Konsultacja psychologiczna
50 min
250 zł
CDI2 - Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży
50 min
450 zł
Diagnostyka ADHD (1) - konsultacja psychologiczna
50 min
1100 zł
Diagnostyka ADHD (2) - obserwacja psychologiczna dziecka
50 min
0 zł
Diagnostyka ADHD (3) -omówienie diagnozy
50 min
0 zł
Pełne badanie diagnostyczne w kierunku spektrum autyzmu/zespołu Aspergera
2600 zł
Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (2 spotkania)
50 min
600 zł
Terapia psychologiczna
50 min
170 zł

Terapia pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna
50 min
200 zł
Terapia Ręki
50 min
150 zł
Nauka czytania
50 min
150 zł
Terapia matematyczna
50 min
150 zł
DANE ADRESOWE

ul. Polna 17
05-082 Stare Babice

tel. 532425162
strefarozwoju@strefajezyka.pl
http://https://www.tomatis-starebabice.pl/

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 09:00-19:00

Wtorek: 09:00-19:00

Środa: 09:00-19:00

Czwartek: 09:00-19:00

Piątek: 09:00-19:00